Arvioinnin opas

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon […]

Lue lisää!

Verkkovalmennus

Työpaikan ohjaaja ja työelämän arvioija Askeleet ammattilaiseksi Muistilista oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen Työelämässä oppimisen muistilista työpaikkaohjaajalle Työpaikkaohjaajien verkkovalmennus Arviointikoulutusmateriaali Osaamisen osoittaminen näytössä […]

Lue lisää!

Palaute

Keräämme opiskelijoilta ARVO-palautetta noin yhden- kahden kuukauden kuluessa henkilökohtaisen opintojen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta. ARVO-kysely tehdään myös kuukauden kuluessa siitä, kun […]

Lue lisää!