Arvioinnin opas

Osaamisen arvioinnissa arvioidaan, miten opiskelija hallitsee tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet. Opiskelijan osaamista arvioidaan vertaamalla sitä tutkinnon […]

Lue lisää!

Työelämäkumppaneille

Työpaikan ohjaaja ja työelämän arvioija Askeleet ammattilaiseksi Muistilista oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen Työelämässä oppimisen muistilista työpaikkaohjaajalle Työpaikkaohjaajan perehdytyksen tarkistuslista Työpaikkaohjaajien verkkovalmennus Arviointikoulutusmateriaali […]

Lue lisää!

Palaute

Keräämme opiskelijoilta ARVO-palautetta noin yhden- kahden kuukauden kuluessa henkilökohtaisen opintojen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta. » Työelämässä oppimisen palveluprosessi ARVO-kysely tehdään myös […]

Lue lisää!