OPISKO.FI - työpaikalla oppiminen

Kankaanpään opiston opetus tapahtuu sulautetulla teknologiatuetulla yhteisöllisellä oppimisella työpaikalla tapahtuvan oppimisen, projektioppimisen ja ongelmaperustaisen oppimisen menetelmin elämälähtöisen suunnittelun (Life-Based Design) viitekehyksessä.

Pedagoginen strategia

Ohjaava opettajuus, uusi ohjaus ja oppiminen, toimivat Kankaanpään opiston pedagogisena strategisena linjauksena. Ammatillisen koulutuksen reformi korostaa tietoperusteisuutta kehittämisen ja päätöksenteon pohjana. Tiedolla johtamisen tärkeys korostuu entisestään kaikessa toiminnassa. Näille linjauksille on myös Satakunnan maakuntaliitto antanut tukensa.

Tiedotus, neuvonta ja ohjaus

Sivuston painopisteenä on toimia tiedotus-, neuvonta-, ohjauspalveluna opiskelijalle, työelämän toimijoille ja muille sidosryhmille. Sivusto toimii moniohjauksen välineenä työelämän toimijoille ja opiskelijoille opiskelijoiden työssä tapahtuvan oppimisen aikana. Tämä yhtenäinen moniohjauksen toimintamalli on käytössä kaikissa Kankaanpään opiston ammatillisissa koulutuksissa.

Kankanpään opiston toimipisteet

Kankaanpään opiston toiminta laajenee ja keskittyy entistä enemmän Tampereen oppimiskeskukseen. Voimme tarjota koulutuksia ympäri Suomen asiakkaan tarpeiden mukaan. Räätälöity koulutustarjonta pyrkii vastaamaan työelämän tarpeisiin nopealla aikataululla.

 

» Työpaikoilla tapahtuma yhteistyö luo uusia mahdollisuuksia. • Opisko.fi «

 

 

» Tiedolla ja taidolla • Opisko.fi «

 

Ohjaan.fi -sivustolta löytyy tietoa ja tukea työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja ohjaukseen. Ammatillisessa koulutuksessa työpaikat, ohjaajat ja työyhteisöt tekevät tiivistä yhteistyötä opettajien kanssa.Opisko.fi

Uusi laki
ammattillisesta koulutuksesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulta voit lukea usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia liittyen ammatillisen koulutuksen lakiuudistukseen.

Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen toimintamallit

Tutustu tästä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaan oppisopimuksen ja koulutussopimuksen toimintamalliin.

Laatukatti vieköön!

Laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Materaalin avulla sinä voit perehtyä omaan, ryhmäsi ja oppilaitoksesi laadunhallintaan ja jatkuvaan parantamiseen. » Tutustu tästä!

 

 

» Koulutukset ja opiskelutavat muuttuvat. Me olemme mukana muutoksessa. • Opisko.fi «