Ammatillinen kasvu ja kehitys

Tarvittavan osaamisen hankkiminen tutkintokoulutuksessa sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana

Tavoitteemme

Meille Kankaanpään opistossa on tärkeää jatkuva opiskelijan/tutkinnon suorittajan ammatillisen kasvun, kehittymisen ja ammatti-identiteetin vahvistaminen monin eri tavoin. Tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kehittymistä yhdessä työelämän työntekijöiden kanssa mahdollisimman sujuvasti ja antaa ohjausta niin opiskelijalle kuin työpaikan toimijoille/ työpaikkaohjaajille opiskelijan opintoihon ja työssä tapahtuvaan oppimiseen liittyen.

Laadimme yhteistyössä oppijan ja työelämän edustajien kanssa ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista koulutussopimuksen/oppisopimuksen sekä jokaiselle opiskelijalle oman Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS).

Työelämän rooli opiskelijan ammatillisen kasvun ja kehittymisen tukemisessa, osaamisen hankkimisessa

Työelämän toimijoiden rooli ohjaajana ja ammatillisen tietotaidon jakajana on ensiarvoisen tärkeää. Arjen työtilanteiden läpikäyminen yhdessä opiskelijan kanssa tukevat tätä ammatillisen kehittymisen prosessia keskeisellä tavalla. Opiskelijalle nimetään oma työpaikkaohjaaja työssä tapahtuvan oppimisen ajanjaksolle ja ohjaamme ja tuemme työpaikkaohjaajan ohjaustyötä.

Ongelmaperusteisen oppimisen malli tutkintokoulutuksissa

Käytännönläheiset aidot, autenttiset arjen tilanteet tarjoavat monipuolisia, rikkaita oppimisen lähteitä. Tästä syystä olemme valinneet oppimisen perustaksi ongelmaperusteisen oppimisen mallin. Tässä mallissa tietotaito lisääntyy muun muassa opiskelijoiden pohtiessa käytännön työstä kumpuvia tilanteita tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksien mukaisesti niitä kunkin tutkinnon osan kriteereihin peilaten.

Tietotaitoa ja osaamista opiskelijat hankkivat eri lähteistä muun muassa alan ammattilaisten kanssa keskustelemalla ja heitä haastattelen sekä työpaikoilla että pienryhmätyöskentelyn aikana.

Oppimisympäristönä oma työpaikka

Erikoisammattitutkinnoissa olet samaan aikaan työssä ja saat siitä palkkaa, mutta toisaalta opiskelet erikoisammattitutkintojen perusteiden ammattitaitovaatimusten edellyttämiä työyhteisösi käytänteisiin soveltuvia laajempia kehittämiskokonaisuuksia. Näihin kokonaisuuksiin sisältyy usein koko työyhteisön motivointi ja osallistaminen. Saat työyhteisösi jäsenet toimimaan asetutun tavoitteen suuntaisesti, jotka on johdettu oman organisaatiosi strategisista tavoitteista.