Palaute

Keräämme opiskelijoilta ARVO-palautetta noin yhden- kahden kuukauden kuluessa henkilökohtaisen opintojen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimisesta.

» Työelämässä oppimisen palveluprosessi

ARVO-kysely tehdään myös kuukauden kuluessa siitä, kun koko tutkinto on suoritettu tai myös siinä tapauksessa, jos suoritetaan vain tutkinnon osa (esimerkiksi Muistihoitajakoulutuksessa).

Työelämältä kerätty palaute näytön arviointien yhteydessä

Lähitulevaisuudessa keräämme palautetta työpaikan toimijoilta näytön arviointikeskustelujen yhteydessä.

Haluamme näin kehittää yhdessä työelämän kanssa koulutustemme ja työelämän laatua.