Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikolla tapahtuva oppiminen varmistaa alan uusimman tiedon siirtymisen käytännön työtoimiin. Työpaikka on paras oppimisympäristö! Henkilökohtaisessa opintojen kehittämissuunnitelmassa luodaan työnantajan kanssa […]

Lue lisää!

Koulutukset muuttuvat

Uusi ammatillinen koulutus Työelämä muuttuu. Ammatteja syntyy ja katoaa. Teknologia kehittyy. Ansaintalogiikat uudistuvat. Opiskelijoiden tarpeet yksilöllistyvät. Osaamista uudistetaan läpi työuran. […]

Lue lisää!

Ammatillinen kasvu ja kehittyminen

Ongelmaperustaisen oppimisen malliKoulutuksessa käytetään ongelmaperusteista oppimisen mallia, joka etenee ongelman tunnistamisesta ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseen. Prosessi käynnistyy yksilötyönä ja sitä jatketaan opintopiirityöskentelynä […]

Lue lisää!

Uraohjaus

Uraohjauksen tavoitteena on tarjota opiskelijalle tukea, sparrausta ja oivalluksia omasta tilanteesta, osaamisesta sekä voimavaroista! Tähän päästään luottamuksellisen, vastavuoroisen keskustelun sekä […]

Lue lisää!