Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikolla tapahtuva oppiminen varmistaa alan uusimman tiedon siirtymisen käytännön työtoimiin. Työpaikka on paras oppimisympäristö! Henkilökohtaisessa opintojen kehittämissuunnitelmassa luodaan työnantajan kanssa askelmerkit jo koko koulutuksen ajalle niihin käytännön työtehtäviin, joissa osoitat osaamisesi. Työyhteisössä opit myös alan ammattisanastoa ja työn edellyttämän ammattietiikan erilaisissa toimintaympäristöissä.

» Työpaikalla tapahtuvan oppimisen osapuolet

Työpaikan ohjaaja

Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan ohjauksesta

Työelämässä oppimisen ohjaaminen -verkkokoulutus


Laatua työpaikalla oppimiseen

Tästä voit tutustua mm. itsearviointitesteihin!

» Tutustu tästä!


Positiivinen CV

Vain harva nuori tietää, missä kaikessa hän on hyvä.

» Lue lisää!